Tag: Efren Ramirez

‘Napoleon Dynamite’ Turns 15: An Interview with Actor Efren Ramirez

Greg Carlson Interviews ‘Napoleon Dynamite’ Actor Efren Ramirez