‘marcello-mastroianni-sophia-loren-yesterday-today-and-tomorrow’